Duyurular:
Kategoriler
Malatya
Günden
Spor
Belgesel
Türkçe Klip
Magazin
Siyaset
Canlı Yayın Programları
Sizden Gelenler
Hacettepe Üniversitesi'ne Malatya'lı Rektör Adayı
Malatya'lı Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici Hacettepe Üniversitesi...

MALATYALI REKTÖR ADAYI PROJELERİYLE GÖZ DOLDURUYOR!

Hacettepe Üniversitesi ‘nde Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Rektör adayı Malatya'lı Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici farklı bir bakış açısı ve geniş vizyonuyla göz dolduruyor.

Ses getirecek projelerle Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne hazırlanan Malatya'lı Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici'nin en çok dikkat çeken projesi ise Beytepe Kampüsüne yapacağı teleferik. Ulaşım sorununa dikkat çeken Doğan, bu sorunun çözümü için gayet akılcı bir çözüm getirmiş: Hacettepe Üniversitesine ait taşıtlarla semtlerden ücretsiz taşımacılık yaparak ve Eskişehir yolu Beytepe Metro durağından yerleşke içine kadar yapılacak teleferik ile çözmek.

Öğrenci ve personellerin şikâyetleri ile mobing sorunlarına önem vereceğini açıklayan Doğan, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: Üniversitedeki personelin ve öğrencinin şikâyet ve sorunlarını ele alıp çözüm üretecek bir Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Ofisi açmak. Tüm şikâyet ve sorunların ele alınacağı ve çözüme götürüleceği “Rektörlük İletişim Merkezi” (RİMER) oluşturmak. Mobingle Mücadele Merkezi kurmak.

Bürokrasiyi azaltmak, Araştırma, Proje ve Döner Sermaye konularında açıklamalarına devam eden doğan projelerini şöyle sıraladı: Hacettepe Üniversitesi’ni gerçek bir Araştırma Üniversitesi yapmak. Araştırma imkânlarını artırmak ve bu kapsamda araştırmacılara her türlü desteği vermek. Öncü Disiplinler için araştırma laboratuvarı olacak ve gelir getirecek yer ve merkezleri kurmak. Döner sermaye gelirlerini hem sağlık hem de diğer birimler açısından artırmak. Üniversitedeki tüm bürokratik yükün en aza inmesini sağlayacak Bilgi Yönetim Sistemini kurmak. Bu projelerimin dışında her akademik birim için ayrı ayrı üretilmiş, birimlerin yönetsel ve eğitimsel kapasitesini artıracak ve gelir getirecek projelerim bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici 'ye bu yarışta başarılar dileriz. Son zamanlarda bürokraside yeterli sayıda hemşerimizin olmayışı Malatyalıların en büyük sıkıntısı. Umarız bu sefer Malatyalı siyasetçiler Doğan’a sahip çıkıp Hacettepe Üniversitesi’ne rektör seçilmesi noktasında yardımcı olurlar.Doğan'ın aşağıda tüm projelerine ulaşabilirsiniz.

Üniversite İçin Genel Projeler
- Hacettepe Üniversitesini Dünyanın önde gelen Araştırma Üniversitelerinden birisi yapmak
- Gelir getirici lokasyon ve merkezler kurmak
- Araştırma Merkezlerinin gelir getirici faaliyetlerini desteklemek
- Ombudsmanlık Ofisi Kurmak
- Rektörlük İletişim Merkezini Kurmak
- Ulaşım Sorununu Çözmek
- Bilgi Yönetim Sistemini Kurmak
- Kongre Merkezinin yanına otel inşa etmek
- Yurt Binalarının yenilenmesi
- Bilgi İşlem Dairesini Bilgi Teknolojileri Birimi haline getirmek
- Kapalı mekan sorunlarını gidermek
- Tüm birimlere ihtiyaç duydukları lojistik desteği en hızlı biçimde vermek

Hukuk Fakültesi için Projeler
- Elektronik ortamda ulusal ve uluslararası linkleri ile geniş bir hukuk arşivi oluşturmak. 
- Hukuk Fakültesi altında Uluslararası Hukuk Bölümü açmak. 
- Adli Sistem Simülasyon Laboratuvarı kurmak. 

Güzel Sanatlar Fakültesi için Projeler
- Var olan sanat galerilerinin profesyonelce işletilmesi sağlamak. 
- Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi aktif hale getirmek. 
- Daha önce projeleri hazırlanmış fakat yapılmamış inşaat alanlarını bitirmek. 
- Heykel sempozyumunu yeniden canlandırmak. 
- Uluslararası resim ve seramik sempozyumlarının her yıl Hacettepe bünyesinde yapılmasını sağlamak. 
- Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Ürün ve Hizmetlerini toplumla buluşturmak için şehir merkezinde bir Sanat Galerisi açmak. 

Eğitim Fakültesi için Projeler
- Yaşam Boyu Eğitim Merkezini Eğitim Fakültesi öncülüğünde daha fazla eğitim faaliyeti gerçekleştiren ve gelir getiren bir yapıya kavuşturmak. 
- Beytepe İlköğretim Okulu’nun protokolünü yenileyerek tam anlamıyla Eğitim Fakültesinin uygulama okuluna dönüştürmek. 
- Uzaktan eğitimi Eğitim Fakültesi öncülüğünde gelir getirici bir faaliyete dönüştürmek. 
- Eğitim Fakültesi’nin mekan sıkıntılarını ortadan kaldırmak. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için Projeler
- Borsa Simülasyon Laboratuvarı kurmak. 
- Piyasa Simülasyon Laboratuvarı kurmak. 
- İşletme Simülasyon Laboratuvarı kurmak. 
- Çok sayıda sertifika programları oluşturarak Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kanalıyla bu programları gelir getirici hale getirmek. 

Fen Fakültesi için Projeler - Hidrobiyoloji için laboratuvar olacak ve gelir getirecek dev akvaryum inşa etmek. 
- Ekoloji ve Botanik için laboratuvar olacak ve gelir getirecek Dev Sera ve Canlı Böcek Müzesi kurmak. 
- Zooloji için laboratuvar olacak ve gelir getirecek mini bir hayvanat bahçesi kurmak. 
- Gelir getirici bir Kimya Bilim Müzesi kurmak. 
- İşletme ve iktisat Matematiği kursları açarak gelir temin etmek. 

Spor Bilimleri Fakültesi için Projeler
- Koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak topluma belirli bir aidat karşılığı sunmak ve gelir getirmek. 
- Spor olanaklarını belirli bir ücret karşılığı dışarıya açmak ve gelir getirmek. 
- Hacettepe üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası sportif yarışmalarda derece alacak şekilde spor eğitim programları düzenlemek. 

Edebiyat Fakültesi İçin Projeler
- Antropoloji ve Arkeoloji Bilim Müzesi Kurmak
- Tarih Bilim Müzesi kurmak
- Halkbilim Kültür Merkezi kurmak
- Dil Bilimleri alanında gelir getirici kurslar açmak

İletişim Fakültesi İçin Projeler
- Hacettepe TV’yi kurmak
- Sosyal Medya Araştırma Merkezi kurmak

Mühendislik Fakültesi İçin Projeler
- Tüm Mühendislik Alanlarında Standart Belirleyen Sertifikasyon Merkezi kurmak
- Mühendislik Bölümlerini Teknopark ile doğrudan irtibatlandırmak
- Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümünü açmak

Sağlık Alanındaki Projeler
- Kompozit Doku Nakli konusunda iddialı hale gelmek
- Genetik konusunda iddialı hale gelmek
- Organ Nakli alanında iddialı hale gelmek
- Kök Hücre ve Organ Üretimi konusunda iddialı hale gelmek
- Sağlık Hizmetlerinin Verilme Prosedürlerini belirlemek konusunda iddialı hale gelmek

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici'nin Öz Geçmişi

Hacettepe Üniversitesi Rektör Adayı  Malatya'lı Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici 1962 Malatya Battalgazi İlçesi Doğumlu

1985: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Lisans
1989: Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Siyaset Bilimi ve kamu Yönetimi Anabilim Dalı - Yüksek Lisans 
1996: Hacettepe Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – Kamu Yönetimi Anabilim Dalı - Doktora 
1996: Hacettepe Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Kamu Yönetimi Bölümü - Yardımcı Doçent 
2002: “Yönetim ve Organizasyon” alanında Doçent 
2009: “Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında” Profesör

Uluslararası Deneyimler

1987-1988: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen Dünya Bankası projesi olan “Sınai Hizmet İçi Eğitimi Geliştirme” projesinde ILO Proje Ekibinde Araştırma Asistanı
1989-1990: Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) projesi olan “Türk Teknik Yardımının Yapısallaştırılması” projesinde UNDP’ye bağlı İdari Asistan 
1994: Birleşmiş Milletler görevi ile Güney Afrika Seçimleri - Uluslararası Seçim Gözlemcisi 
2005-2006: ABD’de Fulbright Bursiyeri olarak University of Massachusetts, Isenberg School of Management’de Misafir Öğretim Üyesi

İdari Görevler

1996-2009: 12 Yıl Bölüm Başkan Yardımcısı
2009-2015: 6 Yıl Bölüm Başkanı
2011-2012: 1,5 Yıl Dekan Yardımcısı
2006-2009: 3 Yıl Hacettepe Üniversitesi Kalite Koordinatörü
2004-2015: 11 Yıl Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesinde Görev Aldığı Komisyonlar ve Kurullar

Stratejik Planlama Kurulu
ÖYP Komisyonu
Bilimsel Araştırmalar Birimi – Sosyal Bilimler Komisyonu

Ödül ve Burslar

2005: Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2005
1994: NATO Araştırma Bursu, 1994

DİĞER VİDEOLAR
Malatya ABBD Hırsızlık Vakasıyla Sallandı
Hacettepe Üniversitesi'ne Malatya'lı Rektör Adayı
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim Ayı 4. Birleşimini Yaptı
Zaviye Mahallesi’nde Ana Hat Değişiyor
Kurtuba Akademi 2015 Güz Dönemi
Temel Hedefimiz Aileyi Güçlendirmek
Nergis Ürünleri Yöresel Tatlar Fuarı’nda Tanıtıldı
Hatunsuyu Caddesi Asfaltlandı
Arslantepe, Öğrencilere Tanıtılıyor
Battalgazi Belediyesi Bölgede Bir İlki Daha Gerçekleştiriyor
İl Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmet Vermeye Başladı
Büyükşehir Pütürge’nin Yol Sorunlarını Çözüyor
“Ülkeyi Güçlü Ve İstikrarlı Hükümetler Yönetmeli”
Şahin: “2016’nın Başında Asgari Ücret 1300 Tl Olacak”
Orduzu'da Miting Gibi Toplantı!
Copyright © 2010 Malatya Birlik TV
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz
Evden eve nakliyat Gaziosmanpasa Evden eve nakliyat Eyüp Evden eve nakliyat Sultangazi Evden eve nakliyat Bayrampasa Evden eve nakliyat Günesli Evden eve nakliyat Sirinevler Evden eve nakliyat Yenibosna Evden eve nakliyat Küçükçekmece Evden eve nakliyat Basaksehir Evden eve nakliyat